Afaceri Verzi

Afaceri de succes Åi posibilitaÅ£i de afaceri în economia verde

         Walney Offshore este un parc eolian dezvoltat de compania danezÄ DONG Energy în vestul Marii Britanii Åi a fost desemnatÄ cea mai profitabilÄ afacere ''verde''. Acesta se deosebeÅte de celelalte parcuri eoliene prin faptul cÄ este amplasat în mijlocul marii Åi prin faptul cÄ este cel mai mare parc eolian din lume, având 102 turbine la care se vor adauga încÄ 51 în urmÄtorii ani (acesta are capacitatea de a alimenta 320.000 de locuinÈe cu energie electricÄ). În 2010 aceastÄ companie a obÈinut venituri de aproximativ 15 miliarde de dolari Åi în 2011 acestea au crescut cu 59% fiind consideratÄ cea mai profitabilÄ companie ce acÅ£ioneazÄ în acest domeniu. 

Din anul 2010 s-a început clasificarea afacerilor din economia verde, clasificare ce poartÄ numele de ''Green Business Awards'' Åi în fiecare an desemneazÄ un câÅtigÄtor pe baza a mai multor criterii printre care, profitabilitatea întreprinderii Åi alÅ£i indicatori economici, însÄ criteriile de bazÄ sunt considerate cele legate de evoluÈia tehnologiilor.


În anul 2011 compania desemnatÄ pe primul loc este Uptown Oil din Londra, Marea Britanie, aceastÄ companie a dezvoltat un întreg sistem 100% ecologic prin care produce bio-diesel Åi ulei din floarea soarelui. Sistemul se bazeazÄ pe colectarea uleului alimentar folosit în locuinÅ£e Åi restaurante (în mare parte este uleiul pe care îl produc - sistem buy back) Åi producerea de bio-diesel 100% ecologic care ajunge în rezervoarele utilajelor cu care lucreazÄ propriile culturi de floarea soarelui, însÄ o mare parte din bio-dieselul produs este vândut. Clientul principal al companiei este cea mai mare companie de taxi din Londra Åi piaÅ£a acestei companii este în continuÄ creÅtere.


          AcoperiÈurile verzi câÈtigÄ tot mai mult teren în arhitectura modernÄ Èi nu sunt doar o tendinÈÄ esteticÄ, ci prezintÄ în acelaÈi timp avantaje economice Èi ecologice de necontestat. În Germania, în acest moment, 10% din totalul acoperiÈurilor sunt verzi, iar în ElveÈia normele legislative impun ca orice acoperiÈ nou construit, mai mare de 500 de mp, sÄ fie realizat utilizând un astfel de sistem.
În România piaÅ£a este încÄ emergentÄ, iar companiile ce acÈioneazÄ în acest sector sunt relativ puÅ£ine, ceea ce poate înseamnÄ cÄ încÄ mai existÄ oporunitatea pÄtrunderii pe piaÅ£Ä dar Åi faptul cÄ cererea pentru astfel de construcÈii este scÄzutÄ datoritÄ structurii clÄdirilor.